+90 505 909 7199

Medine Ziyaret Yerleri

Hicretten önce Yesrib adıyla bilinen bu şehrin ismini Resul-i Ekrem Efendimiz ”hoş ve güzel” manasına gelen Tâbe ve Taybe ismiyle anılmasını istemiştir. Daha sonraları ise Resulullahın(s.a.v.) şehri manasına gelen Medinetü’r Resul veya Medinetü’n Nebi...
WhatsApp chat