+90 505 909 7199

Hicretten önce Yesrib adıyla bilinen bu şehrin ismini Resul-i Ekrem Efendimiz ”hoş ve güzel” manasına gelen Tâbe ve Taybe ismiyle anılmasını istemiştir. Daha sonraları ise Resulullahın(s.a.v.) şehri manasına gelen Medinetü’r Resul veya Medinetü’n Nebi olarak anılmıştır. Sonraları ise nurlanmış şehir manasına gelen günümüz kullanımı Medine-i Münevvere olarak devam etmiştir. Mekke’ye 450 km, Kızıldeniz’e 150 km uzaklıkta bulunan Medine, kuzeyde Uhud ve güneyde Air dağları arasında kalan bir düzlükte kurulmuştur. Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 625 metre yüksektir. Efendimiz Aleyhisselam Medine hakkında ”Ey Allahım, Mekke’ye lutfettiğin bereketin iki mislini Medine’ye ver” diye dua buyurmuştur.

Umre turlarımız esnasında genellikle Medine kalış süresi Mekke’ye kıyasla az olmasına rağmen Efendimizin hayatının büyük kısmını burada geçirmesinden dolayı ziyaret edilecek ve hatıraları olan bir hayli mekan bulunmaktadır.

Mescid-i Nebevi

Kuba Mescidi

Cuma Mescidi

Kıbleteyn Mescidi

Cennetül Baki Kabristanı

Uhud Dağı ve Şehitlik

Hendek ve Yedi Mescitler

Mescid-i Gamame

Mescid-i Ebubekir

Mescid-i Ali

Mescid-i Ömer

WhatsApp chat