CATEGORY Umre Rehberi

Hufre-i Mi’cân(Muaccin)

Hufre-i Mi’cân(Muaccin) Bu kısım Cebrail Makamının hemen sağında bulunan ve İbrahim Aleyhisselam’ın Kâbeyi inşa ederken harcını kardığı çukurdur. Burası da aynı şekilde eşik mermerinin altında kalmıştır. Tek parça büyükçe üzeri mesh edilmekten aşınmış bir taştır. Burası ayrıca Efendimizin dedesi Seyyiduna Abdülmuttalib’in döşeğinin bulunduğu alandır. Zira gün içerisinde bu nokta hep Beytullah’ın gölgesiyle şereflenir. Seyyiduna Abdulmuttalib […]

READ MORE

Umre’de Ne Giyilir?

Umre’de Ne Giyilir? Umre turu kaydı yaptırdıktan sonra en önemli sorulardan birisi olan ”Umre’de ne giyilir?’‘ sorusuna kısaca cevap vermeye çalışalım. Eğer ilk varış yerimiz Medine olacaksa şayet hem bay hem de bayan misafirler gündelik kıyafetleri ile yolculuk yapacaklar ve Medine’de kalacakları süre zarfında da aynı şekilde giyinebileceklerdir. Tabii burada dikkat etmemiz gereken bir nokta […]

READ MORE

Nemire Mescidi

Arafat’ın hemen yanıbaşında Urana Vadisinde yer alan Nemire Mescidi ismini orada bulunan bir köyden almıştır. Efendimiz Aleyhisselam’ın son Hacc vazifesini yerine getirmek için çadırını kurduğu yerdir. Aynı zamanda burada 10 zilhicce 632 senesinde öğle namazı sonrasında devesinin üzerinde oturarak Veda Hutbesi’ni de irat buyurmuştur. Hutbesini bitirmesine müteakip olarak da Maide suresinin 3. ayetini nazil olmuştur. […]

READ MORE

Cebel-i Nur ve Hira Mağarası

Cebel-i Nur yada Türkçe olarak Nur Dağı olarak bildiğimiz ve her birimizin gönül dünyasında bambaşka ufuklar açan Alemlere Rahmet Efendimiz Aleyhisselamın Mekke’nin müşriklerinin sapkın inanış ve adetlerinden kaçıp bağrına sığındığı Harem-i Şerif’e yaklaşık 5 kilometre mesafede ve 600-630 metre rakımlı dağdır. Umre turları programlarında her ne kadar ziyaret yerlerine dahil edilse de birçok kişinin takat […]

READ MORE

Medine Ziyaret Yerleri

Hicretten önce Yesrib adıyla bilinen bu şehrin ismini Resul-i Ekrem Efendimiz ”hoş ve güzel” manasına gelen Tâbe ve Taybe ismiyle anılmasını istemiştir. Arapça da Medine kelimesi şehir demektir. Daha sonraları ise Rasulullah’ın (s.a.v.) şehri manasına gelen Medinetur Rasul veya Medinetun Nebi olarak anılmış ve günümüz kullanımı  ise nurlanmış şehir manasına gelen Medine-i Münevvere olarak devam […]

READ MORE

İhram Yasakları ve Cezaları

İhrama girerek başladığımız Umremizi zedeleyebilecek hatta geçersiz kılacak birçok ihram yasakları bulunmaktadır. İhrama giren herkes bu yasaklara uymak zorundadır. Uymadığı takdirde ise her bir yasağın ihlali için tayin edilmiş bir yaptırım vardır. Bunlara ”Ceza” denmektedir. Arapça kökenli olan bu kelime dilimizdeki cezalandırma ile alakalı bir mana taşımayıp; ihram yasaklarına aykırı davranmış olmamızdan dolayı meydana gelen […]

READ MORE

Umre Turları Programı

READ MORE

Umre Nedir?

Arapça kökenli olan Umre kelimesi onarmak, tamir etmek, imar etmek manalarına da gelmektedir. Bir Müslümanın Hac zamanı dışında(Teşrik günleri denilen 5 gün dışında) günümüzde Suudi Arabistan toprakları içerisinde bulunan Mekke’de ihrama niyetlenip Mikat sınırından girmesi, Kabe’yi tavaf etmesi ve Safa ve Merve tepeleri arasında say yapmasından sonra tıraş olup ihramdan çıkmasıdır. Hanefi ve Maliki mezheplerine […]

READ MORE

Umre Rehberi

Bu kutsal topraklar sadece Mekke-i Mükerreme de Kabe ve Medine-i Münevverede Mescid-i Nebi ile sınırlı olmayıp; müberra dinimizin günümüze ulaşmasında katedilen merhalelerin anlaşılması için görülmesi gereken, manevi değeri olan nice yerler barındırmaktadır. Umre Turu esnasında İhram’dan çıktığımızda yakın ziyaretler olarak isimlendirilen Mekke’de Cennet-i Mualla kabristanı, Efendimiz(sav)in dünyaya teşrif ettikleri Ben-i Haşim Mahallesindeki Ev, Nur Dağı ve […]

READ MORE