Whatsapp Destek

+90 532 205 9135

Lokasyon

Fatih, İstanbul

Çalışma Saatleri

09.00 - 18.00

Hicretten önce Yesrib adıyla bilinen bu şehrin ismini Resul-i Ekrem Efendimiz ”hoş ve güzel” manasına gelen Tâbe ve Taybe ismiyle anılmasını istemiştir. Arapça da Medine kelimesi şehir demektir. Daha sonraları ise Rasulullah’ın (s.a.v.) şehri manasına gelen Medinetur Rasul veya Medinetun Nebi olarak anılmış ve günümüz kullanımı  ise nurlanmış şehir manasına gelen Medine-i Münevvere olarak devam etmiştir. Mekke’ye 450 km, Kızıldeniz’e 150 km uzaklıkta bulunan Medine, kuzeyde Uhud ve güneyde Air dağları arasında kalan bir düzlükte kurulmuştur. Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 625 metre yüksektir. Efendimiz Aleyhisselam Medine hakkında ”Ey Allahım, Mekke’ye lutfettiğin bereketin iki mislini Medine’ye ver” diye dua buyurmuştur.

Medine

Umre turlarımız esnasında genellikle Medine kalış süresi Mekke’ye kıyasla az olmasına rağmen Efendimizin hayatının son 10 senesini burada geçirmesinden dolayı ziyaret edilecek ve hatıraları olan bir hayli mekan bulunmaktadır. Ayaklarını öpmekle şereflenmiş bu kutlu şehir ve çevresi nice hatıraları ile doludur.

Mescid-i Nebevi- Ravza-ı Mutahhera

Kuba Mescidi

Cuma Mescidi

Kıbleteyn Mescidi

Cennetül Baki Kabristanı

Uhud Dağı- Ayneyn Tepesi, Uhud Şehitliği ve Osmanlı Şehitliği

Hendek ve Yedi Mescitler

Mescid-i İcabe

Mescid-i Ğamame- Iydiyye olarak da anılan Bayram Musallası (Namazgâhı)

Mescid-i Ebubekir

Mescid-i Ali

Mescid-i Ömer

Amberiyye Mescidi

Beni Saide Gölgeliği

Hurma Bahçeleri

Hicaz Tren Garı

Esma ul Husna ve Kur’an Müzesi