Whatsapp Destek

+90 532 205 9135

Lokasyon

Fatih, İstanbul

Çalışma Saatleri

09.00 - 18.00

Tarihte Haccın İptalleri

Ana Sayfa

İslam Tarihinde Hac Farizasının İptalleri

Haccın Tarihsel İptalleri

Son zamanların en yaygın ve tüm Dünya’yı kasıp kavuran Corona virüs sebebiyle akıllarda Umre turlarının yasaklanmasından acaba bu sene Hac’da iptal olur mu sorusu var. Her ne kadar gerek yüksek ısı sebebiyle bunun pek mümkün olmadığı düşünülse de geçmişte muhtelif defalar benzer sebeblerle Hac Farizası’nın icrası yaklaşık 38 defa iptal olmuştur. Maddi durumu müsait olan her Müslüman’ın hayatı boyunca bir defa yapmakla mükellef olduğu bu farz 629 yılı ilk Hac Mevsiminden bu yana yapıla gelmektedir. Bu iptallerin en acı birkaç tanesine birlikte göz atalım ve dua edelim Rabbim tekrarını göstermesin.

865 Yılında Arafat Dağı’nda Katliam

Bağdat merkezli Abbasi Halifeliği ile çatışması sırasında Al-Safak olarak bilinen İsmail bin Yusuf, 865’te Mekke’ye bakan kutsal Arafat Dağı’na, orada hacıları katlederek saldırdı. Baskın sonrasında ise o seneki Haccı iptal etmeye zorladı.

930 yılında Karmatilerin Saldırısı

Ebû Tâhir el-Cennâbî’nin faaliyetleriyle doruk noktasına ulaşan Karmatî fitnesinin İslâm dünyası için en acı olaylarından biri, 8 Zilhicce 317 (12 Ocak 930) tarihinde vuku bulan Kâbe baskınıdır.  Tarihi kaynaklar, Karmatların Mekke’de neredeyse 30.000 hacı öldürdüğünü ve bir kısmının cesetlerini kutsal Zemzem kuyusuna attığını söylüyor. Ayrıca Harem yağmalayıp, Kabe’de bulunan Hacer ül Esved taşını da yerinden söküp ve Bahreyn’e götürdüler. Müteakip 10 yıl boyunca bu zulüm sebebiyle Hac askıya alındı.

1831 yılındaki Veba Salgını

Sadece çatışmalar ve katliamlar ile Hac iptal edilmedi. Günümüze benzer bir başka salgın hastalıkta Hindistan’dan bir veba 1831’de Mekke’ye kadar ulaşmadan evvel o yıl Hac’ı gerçekleştirmek için tehlikeli ve çorak topraklarda haftalarca süren hacıların seyahati esnasında neredeyse dörtte üçünü yollarda öldürdü.