Kabe’nin Kısımları

Düzenli aralıklar ile Umre Turları’na giden birisi olsanız dahi gerek Mescid-i Harem gerekse bizatihi Kâbe i Muazzama’da oldukça fazla gözden kaçan detay bulunmaktadır. Son yıllarda bunlar bazı tarihçiler tarafından kitaplaştırılsa da bizde burada bir kez daha paylaşmak istedik ki bu manevi değeri olan yerler orada kalış süresinde mümkün olduğunca ziyaret edilebilsin.

1- Mültezem

Kabe kapısı ile Hacer ül Esved arasında bulunan yaklaşık 2 metre genişliğinde bir yer olup, sünnet olan yanağın, ellerin ve göğsün yapıştırılarak dua edilmesidir. Burada yapılan dualar geri çevrilmez. Hz. Ömer(r.anh), tavafını bitirdikten sonra buraya gelmiş bu şekilde dua ettikten sonra ben Rasulullah (sav) efendimizden böyle gördüm demiştir. Ancak günümüzde kalabalığın çok olmasından dolayı ve kimseye eziyet vermemek adına özellikle de bayan ziyaretçilerimize bu kısma yaklaşılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. 


2-Makam-ı İbrahim 

 

3-Hacer ül Esved(Siyah Taş)

4-Hicri Ismail

Bu kısım aslında Hz.Ibrahim Aleyhisselam döneminde yapılan dikdörtgen şeklindeki Kabe’nin iç kısmına dahildir. Günümüzde her ne kadar etrafı yarım ay şeklinde mermer bir duvar ile çevrelense de Efendimiz Aleyhisselam’ın hadisi ile sabit olup Kabe’den sayılmaktadır. Hazreti Aişe annemize orada namaz kılarsan, Kâbe’nin içerisinde namaz kılmış olursun buyurmuşlardır. Ziyaretlerimiz esnasında fazla kalabalık değil ve kimseye eziyet etmeyerek girebileceksek 2 rekat namaz kılmaya gayret ediyoruz.

5-Hatim

Hacerul Esved, Makam-i İbrahim Aleyhisselam ve Zemzem kuyusu arasında kalan kısımdır. Zemzem kuyusu başlığında bulunan eski bir resimde bu alan da görülebilir.

6-Makam-ı Cebrail

Burası normalde Kabe’nin hemen yanıbaşında bulunan bir alan olup eğri mermerin altında kalmıştır. Makam-ı Cebrail’e işaret olması amacıyla ilk defa 684 (hicri 64) senesinde Abdullah bin Zübeyr (ra) tarafından konulmuştur. Ancak oradaki 8 adet taş itina ile alınıp mermerin üzerine konulmuştur. Burası Cebrail Aleyhisselamın Efendimiz(sav)’e namazın nasıl kılınacağını öğrettiği ve imamlık yaptığı yerdir. Aynı zamanda günümüzde Kâbe imamları da cemaate namazı bu noktadan kıldırırlar.

7-Hufre-i Mi’cân(Muaccin)

Bu kısım Cebrail Makamının hemen sağında bulunan ve İbrahim Aleyhisselam’ın Kâbeyi inşa ederken harcını kardığı çukurdur. Burası da aynı şekilde eşik mermerinin altında kalmıştır. Tek parça büyükçe üzeri mesh edilmekten aşınmış bir taştır. Burası ayrıca Efendimizin dedesi Seyyiduna Abdülmuttalib’in döşeğinin bulunduğu alandır. Zira gün içerisinde bu nokta hep Beytullah’ın gölgesiyle şereflenir. Seyyiduna Abdulmuttalib yaşadığı dönemde minderini sadece torunu Hz. Muhammed (sav) ile paylaştığı siyer kitaplarında mevcuttur.

8-Mizan(Altınoluk)

Kâbe-i Muazzamanın üst kısımda biriken yağmur sularının tahliyesi için konulan altın kaplı oluktur. Aynı zamanda ülkemizden kıblemiz bu yöne düşmektedir.

9-Rüknü Yemani

Kâbe’nin yemen tarafına bakan köşesinin ismidir. Tavaf esnasında burası da Efendimizin sünnetine ittibaen istilâm edilir.

10-Bir-i Zemzem(Zemzem kuyusu)

Efendimiz Aleyhisselam’ın dedesi Seyyiduna Abdulmuttalib’e Allah Teâla’nın rüyasında ilhamı ve bu kutlu belde sakinleri ve ziyaretçilerine ikramı ile yeniden bulup çıkardığı şifalı su Zemzem’in kuyusudur. Bu mekan son genişletmeler ile şu anda Metaf denilen tavaf alanının alt kısmında kalmıştır. Tadilat öncesine kadar hacılar zemzem suyunu direk olarak buradan içerlerken, şimdilerde ise Harem’in her tarafında bulunan krem renkli silindir şeklinde termoslardan içmektedirler.