Whatsapp Destek

+90 532 205 9135

Lokasyon

Fatih, İstanbul

Çalışma Saatleri

09.00 - 18.00

İhrama girerek başladığımız Umremizi zedeleyebilecek hatta geçersiz kılacak birçok ihram yasakları bulunmaktadır. İhrama giren herkes bu yasaklara uymak zorundadır. Uymadığı takdirde ise her bir yasağın ihlali için tayin edilmiş bir yaptırım vardır. Bunlara ”Ceza” denmektedir. Arapça kökenli olan bu kelime dilimizdeki cezalandırma ile alakalı bir mana taşımayıp; ihram yasaklarına aykırı davranmış olmamızdan dolayı meydana gelen eksikliği gidermektir.

Umreyi Geçersiz Kılan İhram Yasağı

Hanefi mezhebine tabii bir Müslüman Umre İhramında iken Umre’nin bir rüknü olan tavafın dört şavtını tamamlamadan nikahlı eşiyle birlikte cima etse umresini bozmuş olur, geçersiz sayılır. Şafii mezhebine göre ise tavaf ve sa’yi yapıp da ihramdan çıkmadan önce de bir kimse cinsel ilişkide bulunsa yine umresi geçersiz olur. Ancak geçersiz olan bu umresini de tamamlaması gerekir. Sonrasında geçersiz olan umresini baştan kaza etmesi ve işlediği ceza sebebiyle de kurban kesmesi icap eder.

İhram yasaklarını ihlal ister kasıtlı isterse irade dışı veyahut bilmeden gerçekleşsin, her durumda ceza mutlaka yerine getirilmelidir. Örneğin siz uyurken birisi gelip üzerinize koku sürse bile ceza gerektirir. Ancak bu şekilde kendi elinde olmayan bir mazeret yada hastalık dolayısıyla ihram yasaklarına uymayan kimsenin tercih hakkı vardır. İster Harem bölgesinde kurban keser, isterse 3 gün arka arkaya yada aralıkla oruç tutar yada altı fakiri sabah akşam bir gün; bir fakiri altı gün doyurur. Bunu da yapamıyorsa her gün için bir fıtır sadakası verir.

Küçükbaş Hayvan Kesmeyi Gerektiren Yasaklar

1-Elbise ve Örtü

-Bir gündüz veya bir gece boyunca elbise, ayakkabı veya çorap giymek,

-Bir gündüz veya bir gece boyunca yüzü örtmek,

-Bir gündüz veya bir gece boyunca beylerin başlarını örtmeleri

-Dörtte birini kaplayacak şekilde başa sargı sarmaları veya bandaj geçirmeleri de kurban kesmeyi gerektirir.

-Tıraş veya Kısaltma

-Başın veya sakalın tamamını yahut en az dörtte birini tıraş etmek yada kısaltmak

-Ensenin tamamını tıraş etmek

-Bıyık sakala tabidir. Bundan dolayı sadece bıyık kesilmiş ise sakalın dörtte birinden az olduğundan kurban kesmek gerekmez ama sadaka gerekir.

-İhramlı bir kimse başka bir ihramlının yahut ihramsızın saçını tıraş ederse ceza olarak sadaka vermesi gerekir. Saçı kesilen ihramlının ise kurban kesmesi icap eder.